Naturlig Trädgård

Naturlig trädgård är min inspirationsblogg med bilder från trädgårdar jag gillar. Fokus ligger på naturliga trädgårdar som designats med omgivningen i åtanke och som använder lokala växter så mycket som möjligt. Självklart ska trädgården vara giftfri och utan kemikalier.

GrönVäx Gödselstav 1st

GrönVäx Gödselstav 1st

99 kr
Kontrollera pris
  Ev bara få kvar!     Sponsrad länk.

Grön-Väx gödselstav, en professionell långtidsverkande produkt till dina buskar och träd.Innehåller alla de näringsämnen som dina träd och buskar behöver.Säkrar etablering vid planteringVitaliserar träd och buskarGlesa häckar blir tätareLångtidsverkande gödselmedelEffekten varar i tre årEnkelt och billigt att appliceraFAKTANäringsinnehåll: ViktprocentTotalkväve N 15Fosfor P 3Kalium K 11Svavel 9Magnesium 1,2Bor B 0,036Koppar Cu 0,015Järn Fe 0,600Mangan Mn 0,240Molybden Mo 0,001Zink Zn 0,012Behov Stamdiameter Antal stavarTräd 5cm 2st5-10cm 3stöver 10cm 3-5stBuskar lägre än 2m 2sthögre än 2m 4stGrönVäx förvaras torrt och rumstempererat.

Läs mer...

Artikelnummer: swh-020010

Liknande produkter